ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Share:

Η MESIMVRIA ENTERPRISES LTD που δραστηριοποιείται στους τομείς διαχείρισης τηλεοπτικών καναλιών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και στον τομέα διαχείρισης εμπορικού τηλεοπτικού χρόνου, ενδιαφέρεται, λόγω επέκτασης των εργασιών της, να προσλάβει άτομα για τις πιο κάτω θέσεις:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
• Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα
• Οργανωτικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
• Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
• Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
• Πτυχίο μάρκετινγκ ή συναφούς κλάδου ή/και εμπειρία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Απαραίτητα προσόντα:
• Ενδιαφέρον για τον χώρο της τηλεόρασης
• Δυνατότητα ανάληψης ευθύνης, τήρησης προθεσμιών και υλοποίησης στόχων
• Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και γρήγορη αντίληψη
• Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, προγραμμάτων MSOffice και χρήση διαδικτύου
• Προηγούμενη πείρα επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση administrator@mesimvria.com μέχρι τις 15 Μαρτίου 2023.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 22263500
Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μετά από σχετική επιλογή.

MOVIES BEST HD once again broadcasts the OSCARS® awards ceremony live and exclusively

Once again, Movies Best HD, broadcast the OSCARS® awards ceremony live and exclusively...

MOVIES BEST HD: TRIBUTE TO WOMAN’S DAY FRIDAY 8 MARCH 2024

On Friday, March 8, International Women's Day, MOVIES BEST HD...